Consultatiebureau

Als onze zorg en die van de kraamzorg ophoudt dan neemt het consultatiebureau dit over. Tot dat je kind 4 jaar is gaat het regelmatig langs bij het consultatiebureau. Dit is vrijwillig. Hier wordt de groei en ontwikkeling in de gaten gehouden en kun je terecht met vragen. Ook vaccinaties worden via het consultatiebureau geregeld.

Wat doet een consultatiebureau?

Het consultatiebureau neemt vaak een week na de geboorte contact met je op om een intake te plannen, tijdens deze intake wordt besproken hoe je zwangerschap en bevalling is verlopen, hoe de gezondheid van jouw en je partner is en hoe de groei en ontwikkeling van je kind tot nu toe is gegaan. Je krijgt het “Groeiboek” waar veel informatie staat over de ontwikkeling van je kind.

Na een maand ga je voor het eerst op bezoek bij het consultatiebureau. De controles verlopen daarna volgens een vast stramien. Elke keer wordt je kind gemeten en gewogen om te zien hoe de groei verloopt. Daarvoor moet je je baby uitkleden. Het is handig om een handdoek of omslagdoek mee te nemen voor op het (intensief gebruikte) aankleedkussen. Na het wegen kun je je baby er lekker warm in houden.

Daarna volgt onderzoek, de ene keer door een jeugdarts en de andere keer door een jeugdverpleegkundige. Zij controleren of de fysieke ontwikkeling van je kind goed verloopt: kan hij al omrollen en zitten? Hoe zijn na een tijdje de grijpreflexen?

Ook wordt naar het grotere plaatje gekeken: hoe gaat het thuis? Zijn de ouders bijvoorbeeld al gewend aan hun nieuwe rol? Het eerste jaar zijn de afspraken grofweg maandelijks. Daarna gaat de frequentie omlaag: van 2 keer per jaar in het tweede levensjaar naar jaarlijks tot de vierde verjaardag.

wit-logo-beeldmerk-de-vaart-verloskundigen
Vaccinaties

Een belangrijk onderdeel van de bezoeken aan het consultatiebureau vormen de vaccinaties voor je kind volgens het Rijksvaccinatieprogramma. De eerste 2 prikken krijgt je kind met 3 maanden als je hier voor kiesr. Ze vormen de eerste bescherming tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), hib-ziekte, pneumokokkenziekte en hepatitis B. In het jaar dat volgt wordt je kind nog 3 keer ingeënt voor een goede bescherming tegen deze gevreesde infectieziekten. Na het eerste jaar krijgen kinderen nog een enkele keer een oproep voor vaccinaties.

Is gaan naar een consultatiebureau verplicht?

Het consultatiebureau is niet verplicht. Er gaat geen seintje naar instanties als Jeugdzorg wanneer je besluit om niet naar het consultatiebureau te gaan. Het is wel goed je te realiseren dat je daarmee de controles van professionals zou missen. Zij zijn getraind op het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen bij de ontwikkeling. Ga je wel, maar ben je het niet eens met de bevindingen van het consultatiebureau? Het staat je vrij hun advies naast je neer te leggen.

Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)

Ben je woonachtig in het Westland dan kun je bij het Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) terecht met je vragen. Opgroeien van baby naar tiener, daar komt heel wat bij kijken. JGZ geeft advies over de verzorging, gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren. En we geven op de juiste momenten vaccinaties die beschermen tegen ziekten. Je kunt altijd met jouw kind bij ons terecht, of het nu om alledaagse vragen gaat of om grote zorgen. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten.

Adres:
Van de Kasteelestraat 75
2691 ZM ‘s-Gravenzande

Telefoon:
088 054 99 99
24/7 bereikbaar voor vragen

Website:
www.jgzzhw.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Ben je woonachtig in Hoek van Holland dan kun je bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht voor al je vragen. Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hen regelmatig, tijdens 15 contactmomenten. Vanaf de geboorte tot je kind 18 jaar is, bekijken we of jouw kind zich goed ontwikkelt. Je kunt al vanaf de zwangerschap bij ons terecht.

Adres:
Mercatorweg 50
3151 CJ Hoek van Holland

Telefoon:
088 – 20 10 000
bereikbaar tussen 08.00 – 17.00.

Website:
www.centrumvoorjeugdengezin.nl