Wat moet ik regelen in de kraamtijd?

Na de geboorte van je kind moeten er een aantal dingen geregeld worden. Je kind moet aangegeven worden bij de gemeente, je moet de zorgverzekering op de hoogte brengen en je kunt toeslagen en kinderbijslag aanvragen.

Aangifte

Als je kind geboren is ben je verplicht om binnen 3 dagen na de bevalling aangifte te doen bij de gemeente waarin jouw kind is geboren. De dag van de bevalling wordt niet meegeteld. Als je getrouwd/geregistreerd partnerschap of erkenning hebt geregeld dan kan je partner de aangifte doen. Als je alleenstaand bent of de partner is verhinderd, dan mag iedereen die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte doen. Tegenwoordig moet je online een afspraak maken. Bij sommige gemeentes kun je nu ook online de aangifte doen.

Je krijgt na de geboorte van ons of van de verpleegkundige in het ziekenhuis een bewijs van geboorte. Dit is een officieel document wat aangeeft dat jullie kind daadwerkelijk is geboren. Je moet dit ook meenemen naar de aangifte.

Wat je verder mee moet nemen:

Je hoeft de baby niet mee te nemen voor de aangifte. Je hebt wel de volgende documenten nodig:

  • Een paspoort of ID-bewijs van degene die aangifte doet
  • Een paspoort of ID-bewijs van de moeder
  • Akte van erkenning of trouwboekje
  • Akte van naamskeuze (als bij erkenning voor de geboorte is vastgesteld welke achternaam uw kind krijgt)

Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt hij ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De aangifte is Nederland is gratis.

wit-logo-beeldmerk-de-vaart-verloskundigen
Zorgverzekering

Als je het Burgerservicenummer (BSN) nummer van je kind binnen hebt kun je dit melden bij je zorgverzekeraar. Een zorgverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht, ook voor je kind. Je betaalt voor je kind geen premie. Wel moet je hem binnen vier maanden na de geboorte aanmelden bij een zorgverzekeraar. Als je kind te laat wordt ingeschreven, moet je zelf de gemaakte zorgkosten betalen.

Je kind aanmelden bij je zorgverzekering is meestal eenvoudig te doen. Doorgaans kan je dit telefonisch of via de website van je zorgverzekeraar doen. Houd tijdens het bijschrijven van je kind de gegevens van je kind en polis bij de hand, deze heb je nodig. Let na het bijschrijven van je kind goed op of je een polisblad voor je kind ontvangt.

Je kan zelf beslissen of je kind wordt bijgeschreven bij jouw zorgverzekering of bij die van je partner. Het is verstandig om je kind aan te melden bij de ouder met de meest uitgebreide zorgverzekering. Je kind krijgt namelijk dezelfde zorgverzekering als de ouder bij wie hij wordt bijgeschreven. Hij heeft dus alleen een aanvullende verzekering als jij die ook hebt. Ook voor de aanvullende verzekering betaal je voor je kind geen premie. Hetzelfde geldt voor vrije zorgkeuze. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico. De zorgkosten van je baby vallen dus niet onder het eigen risico.

Huisarts

Tijdens je zwangerschap is het al verstandig om je huisarts op de hoogte te brengen van je zwangerschap, maar na de geboorte is het ook goed om je kind in te schrijven bij jouw huisarts of die van je partner. Het is belangrijk dat je huisarts in je woonplaats is zodat, als er spoed is, je huisarts bij je thuis langs kan komen.

Als je huisarts bij ons bekend is in de zwangerschap dan brengen wij je huisarts, met jouw toestemming, op de hoogte van je zwangerschap en de geboorte van je kind. Wil je dat je kind bij de huisarts van je partner in geschreven wordt of is jouw huisarts niet bekend dan moet je dit zelf doen.

Overige verzekeringen

Een pasgeboren kind hoef je niet bij iedere verzekering aan te melden. Bij een aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering zijn kinderen standaard meeverzekerd. De polis moet dan natuurlijk wel een gezinsdekking hebben. Vanzelfsprekend zijn alle babyspullen gedekt door de inboedelverzekering, maar let er wel op dat je niet bent onderverzekerd, doordat de waarde van je inboedel met de komst van de kleine is gestegen.

Verzekeraars willen graag alle verzekerden op het polisblad voor een reisverzekering of een uitvaart zien. Geef de geboortedatum, initialen en de achternaam van je kind door. Check ook of de reisverzekering een dekking heeft voor een gezin met kinderen.

Toeslag en kinderbijslag

Binnen enkele weken na de aangifte van de geboorte van je kind bij de gemeente ontvang je een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met instructies voor de aanvraag van de kinderbijslag. Hiermee vraag je kinderbijslag aan. Je ontvangt de tegemoetkoming aan het eind van elk kwartaal (in januari, april, juli en oktober).

Je hebt recht op kinderbijslag voor je thuiswonende kind(eren) en voor stief- en pleegkinderen onder de 18 jaar.

Gaat je kind naar de kinderopvang? Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. Je kunt ook toeslag krijgen als je een verplichte inburgeringscursus volgt. Als je een partner hebt, geldt daarvoor hetzelfde. De toeslag is alleen bestemd voor de uren die je daaraan kwijt bent. Het gaat om dagopvang (bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder) en buitenschoolse opvang.

Voor opvang bij opa en oma krijg je dus normaal geen kinderopvangtoeslag. Als voorwaarde geldt ook dat je voor je kind kinderbijslag of een pleegouderbijdrage krijgt. Of je moet het kind in belangrijke mate onderhouden. Word je werkloos, dan heb je daarna nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.