Onze zorg

  • We controleren je gezondheid en bekijken samen met jou of je je emotioneel goed blijft voelen
  • We houden in de gaten of het kind in de baarmoeder zich goed ontwikkelt
  • We geven voorlichting en advies zodat de zwangerschap normaal kan verlopen
  • We geven informatie over prenatale screening en we bespreken de voor- en nadelen hiervan
  • We zorgen voor een optimale voorbereiding op de bevalling en begeleiden je hierin
  • We signaleren het op tijd als er complicaties dreigen en schatten in of de je moet worden verwezen naar een gynaecoloog
  • We bouwen een vertrouwensrelatie op met jou en je eventuele partner
Samenwerking

Onze cliënten verdienen de beste zorg tijdens de zwangerschap, daarom is het fijn om te weten dat regionale verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, het JGZ en de gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en neonatologen van het Reinier de Graaf Gasthuis nog intensiever zijn gaan samenwerken, genaamde Verloskundig Samenwerkingsverband Reinier (VSV Reinier). Bevallen kan bijna altijd met de verloskundige thuis of in het ziekenhuis. Dankzij deze manier van samenwerken is de geboortezorg in de regio Delft nog veiliger.

Zorg op maat

De eerste zwangerschapscontrole krijgt je in de verloskundigenpraktijk. Bent je echter bekend met stollingsafwijkingen of had je in het verleden een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of meerdere miskramen, dan vindt de eerste controle in het Reinier de graaf Gasthuis plaats. Elke verloskundigenpraktijk heeft een eigen gynaecoloog van het Reinier de Graaf Gasthuis als aanspreekpunt. De rol van de verloskundige blijft zoals zwangeren vrouwen dat gewend zijn. Alleen bespreekt je verloskundige nu jou zwangerschap in een overleg van gynaecologen en verloskundigen van het ziekenhuis ( een zogenaamd MDO). Zo nodig wordt ook een kinderarts of neonatoloog, de kraamzorg en/of het consultatiebureau van de JGZ geconsulteerd. Tijdens dit overleg wordt een risico-analyse gemaakt. Op basis daarvan krijgt je je eigen Zorgpad, precies op maat. Hierin staat onder meer welke zorg je waar krijgt. Bij de verloskundige als het kan, bij de gynaecoloog als dat nodig is. Gynaecologen en verloskundigen maken gebruik van elkaars expertise, zowel tijdens de zwangerschapsbegeleiding als de bevalling.

Registeren

Nog geen patiënt van Reinier de Graaf gasthuis? Registreer jezelf dan zo spoedig mogelijk als patiënt zodat je een patiëntnummer hebt. Dit kan bij de registratie-balie van elke locatie van het Reinier de Graaf Gasthuis, in Delft, Voorburg, Naaldwijk of Ypenburg. Zonder patiëntnummer kunnen wij je zwangerschap niet met de gynaecoloog bespreken.

Toestemmingsverklaring

Om je tijdens je zwangerschap, bevalling en nazorg de best mogelijke zorg te verlenen, kan het noodzakelijk zijn om je medische gegevens te delen met andere zorgverleners aangesloten bij het VSV Reinier. Daarnaast horen we graag van je terug wat je ervaringen zijn met de zorg tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. Hierbij gaat het niet alleen om de zorg die je kreeg van de verloskundige, maar ook van de gynaecoloog en de kraamverzorgende. Daarvoor ontvangt je rond de 34ste week van de zwangerschap en ongeveer 10 dagen na de bevalling en 6 weken na de bevalling een vragenlijst. Wij vragen je daarom de toestemmingsverklaring / consent form te ondertekenen.

Gezinsgerichte zorg

Mocht je er voor kiezen om niet thuis te bevallen of door omstandigheden genoodzaakt zijn om in het ziekenhuis te bevallen, kunt je terecht op de afdeling Verloskunde/Kraam van het ‘Moeder en Kindcentrum’ van het Reinier de Graaf Gasthuis.

Je verblijft hier samen met je partner in een verlossuite en bevalt zoals je dat wenst op een verlosbed, een baarkruk of bad als dit geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Alle zorg in het Moeder en Kindcentrum draait om het gezin. Na de bevalling verblijf je samen met de baby en je partner in de verlossuite of kraamsuite. Heeft je baby extra zorg nodig dan verhuis je samen met je zoon of dochter naar de afdeling Neonatologie van het Moeder en Kindcentrum. Hier wordt ook gezinsgerichte zorg verleend. Kraamzorg maakt daar ook onderdeel van uit. Of je op de afdeling Verloskunde/Kraam of Neonatologie verblijft, onze zorgprofessionals coachen jou en je partner in de zorg voor jullie kindje zodat jullie als gezin vol vertrouwen naar huis gaan. Heb je meer behoefte aan uitleg over het bevallen in het Reinier bekijk dan de website van het Moeder en Kindcentrum.

Opleidingspraktijk

Wij zijn een opleidingspraktijk. Dit betekent dat wij een aantal keer per jaar verloskundigen in spé begeleiden om straks zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. Je kunt een verloskunde-student tegenkomen tijdens het spreekuur, gedurende je bevalling en in de kraamperiode. Uiteraard ben je vrij om aan te geven als je dit niet prettig vindt. We kondigen de komst van een student altijd aan met een brief in de wachtkamer.

Kwaliteitsregister

Een verloskundige die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen laat zien dat zij werkt volgens de normen van de beroepsgroep en investeert in deskundigheidsbevordering. Elke praktiserende verloskundige kan zich registreren in het kwaliteitsregister.

Wij staan allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister voor verloskundigen van onze beroepsgroep KNOV.

Het doel van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie is het waarborgen van de kwaliteit van de echoscopie door het toetsen van de kwaliteit, het trainen van vaardigheden en het bijhouden van de ontwikkelingen in het vak.

Onze echoscopisten staan ook ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging echoscopisten Nederland (BEN).